มากกว่า>>คำแนะนำโพสต์บล็อก Essence
มากกว่า>>ผู้เชี่ยวชาญยอดนิยม

เจ้านายหนุ่ม Gao Heng

สนาม: ข่าวแรก

บทนำ:อินโดนีเซียส่งเรือยอชต์หรูโยงทุจริต วันเอ็มดีบี คืนให้มาเลเซีย 07 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 21:32 น ทางการอินโดนีเซียส่งเรือยอชต์หรู ที่ถูกกล่าวหาว่าซื้อด้วยเงินที่ยักยอกจากกองทุน วันเอ็มดีบี มาถึงมาเลเซียแล้วเมื่อวันอังคาร ส่วน นาจิบ ราซัค เข้าให้ปากคำอีกครั้งในวันเดียวกัน...

ชู คิง

สนาม: สายด่วน Qilu

บทนำ: อ่วม ปปชฟันกราวรูด อดีต ผอพศ นพรัตน์-พนม พ่วงเจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กและพวกนับสิบ หลังชี้มูลความผิดทุจริตเงินทอนวัดจังหวัดลำปาง-แพร่ พร้อมส่งอัยการฟ้องศาลดำเนินคดีอาญา-ผู้บังคับบัญชาฟันวินัย เมื่อวันที่ 7 สค ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช) สนามบินน้ำ จนนทบุรี นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการ ปปช แถลงผลคณะกรรมการ ปปช ว่า สืบเนื่องกรณีกล่าวหานายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ) กับพวก ว่าทุจริตเงินงบประมาณโครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด จากการไต่สวนข้อเท็จจริงพยานหลักฐานฟังได้ว่า ในปีงบประมาณ 2556 พศได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินการตามแผนงานงบประมาณ โครงการเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ซึ่งในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงว่าพระสุทธิพงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ได้ติดต่อกับเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า โดยแจ้งว่าจะขอนำเงินอุดหนุน ผ่านบัญชีของทางวัดพระพุทธบาทตากผ้า เพื่อโอนต่อไปยังวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร เนื่องจากไม่สามารถโอนเงินให้วัดที่อยู่ต่างประเทศได้โดยตรง โดยพระสุทธิพงศ์ แจ้งว่าได้มีการพูดคุยในเรื่องดังกล่าวกับนายนพรัตน์ไว้แล้ว ต่อมานายนพรัตน์ได้พบกับเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า ในงานพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และได้แจ้งกับเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้าว่าจะขอนำเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด โอนผ่านเข้าบัญชีเงินฝากของวัดพระพุทธบาทตากผ้า เพื่อโอนต่อไปยังบัญชีเงินฝากของวัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ที่มีพระสุทธิพงศ์เป็นเจ้าอาวาส เนื่องจากไม่สามารถโอนเงินให้วัดไทยเดนมาร์กพรหมวิหาร ซึ่งเป็นวัดไทยที่อยู่ต่างประเทศได้โดยตรง จากนั้นนายนพรัตน์ได้สั่งการให้นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและศาสนสงเคราะห์ กองพุทธศาสนสถาน ดำเนินการจัดทำเอกสารเพื่ออนุมัติเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด ให้วัดพระพุทธบาทตากผ้า จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 นายวสวัตติ์ได้จัดทำบันทึกกองพุทธศาสนสถาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2555 เพื่อจัดสรรเงินให้วัดพระพุทธบาทตากผ้า จำนวน 3,000,000 บาท เสนอนายเฉลิมพล มีศิลารัตน์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน พิจารณาและลงนามในเอกสารการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินประจำงวดและเสนอเรื่องต่อนายพนม ศรศิลป์ รอง ผอพศ พิจารณาและลงนามเพื่อเสนอเรื่องต่อนายนพรัตน์พิจารณาอนุมัติ ซึ่งนายนพรัตน์อนุมัติให้จัดสรรเงินดังกล่าวให้วัดพระพุทธบาทตากผ้า ครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นายวสวัตติ์ จัดทำบันทึกกองพุทธศาสนสถาน ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อจัดสรรเงินให้วัดพระพุทธบาทตากผ้า จำนวน 3,000,000 บาท เสนอนายเฉลิมพล พิจารณาและลงนามในเอกสารการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินประจำงวด เพื่อเสนอต่อนายนพรัตน์พิจารณาอนุมัติ ซึ่งนายนพรัตน์อนุมัติให้จัดสรรเงินดังกล่าวให้วัดพระพุทธบาทตากผ้า เมื่อ พศ โอนเงินให้วัดพระพุทธบาทตากผ้า ในวันที่ 8 มกราคม 2556 จำนวน 3,000,000 บาท และวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 3,000,000 บาท เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า ได้โอนเงินดังกล่าวให้พระสุทธิพงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยในประเทศเดนมาร์ก ตามเลขที่บัญชีเงินฝาก ที่ได้รับแจ้งจากพระสุทธิพงศ์ ในวันที่ 9 มกราคม 2556 จำนวน 2,899,970 บาท และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 2,899,970 บาท รวมทั้งสิ้น 5,799,940 บาทฟันเจ้าอาวาสวัดไทยเดนมาร์ก คณะกรรมการ ปปชพิจารณาเห็นว่าการดำเนินการจัดสรรเงินดังกล่าวทั้ง 2 ครั้ง จึงมีมติดังนี้ 1นายนพรัตน์ มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 และเป็นความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ2551 2นายพนมมีมูลเป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 และเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 และมาตรา 151 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 3นายเฉลิมพล และนายวสวัตติ์ มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พศ2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 และเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 และมาตรา 151 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ 2551 และ 4พระสุทธิพงศ์ ไม่มีสถานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย จึงเป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 มาตรา 123/1 ประกอบมาตรา 86 นายวรวิทย์กล่าวว่า คณะกรรมการ ปปชยังพิจารณาสำนวนตามที่กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ที่กล่าวหานายพนม ศรศิลป์ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ พศ กับพวก กรณีทุจริตการเบิกจ่ายเงินงบประมาณอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ได้จัดสรรให้วัดใน จลำปาง ประกอบด้วย วัดวัฒนาราม วัดอุมลอง วัดบ้านอ้อ วัดทุ่งต๋ำ วัดหาดปู่ด้าย และใน จแพร่ คือวัดศรีบุญนำ รวม 24,000,000 บาท และคณะกรรมการ ปปช ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมีนายสุรศักดิ์ คีรีวิเชียร กรรมการ ปปช เป็นประธานอนุกรรมการนั้น จากการไต่สวนข้อเท็จจริงฟังได้ว่าในช่วงประมาณปลายปี 2557 พระศิวโรจน์ ปิยรัตน์เสรี เจ้าอาวาสวัดบ้านอ้อในขณะนั้น ได้ติดต่อไปยังนางณัฐฐาวดี ตันตยาวิสาสุทธิ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ กองพุทธศาสนสถาน เพื่อขอความช่วยเหลือในการขอเงินงบประมาณอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัด และการพัฒนาวัดประจำปีงบประมาณ 2558 ซึ่งต่อมานางณัฐฐาวดีได้นำเรื่องดังกล่าวไปแจ้งยัง นสประนอม คงพิกุล เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน โดย นสประนอมได้แจ้งนางณัฐฐาวดี ว่าให้ไปแจ้งแก่วัดที่ต้องการเงินงบประมาณ ว่าหากวัดต้องการที่จะได้รับเงินงบประมาณจะต้องโอนเงินคืนมาประมาณ 70-80% จากนั้นนางณัฐฐาวดี จึงได้ติดต่อไปยังพระศิวโรจน์ เกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าว ซึ่งเมื่อพระศิวโรจน์ได้ยอมรับเงื่อนไขแล้ว ก็ไปติดต่อวัดต่างๆ ต่อมานายพนมและ นสประนอม ได้สั่งการให้นายวสวัตติ์ กิตติธีระสิทธิ์ ผู้อำนวยการส่วนบูรณะพัฒนาวัดและการศาสนสงเคราะห์ กองพุทธศาสนสถาน ดำเนินการจัดทำเอกสารบันทึกขออนุมัติการ ใช้จ่ายเงินประจำงวด เพื่อเสนอชื่อวัดที่ นสประนอม คงพิกุล ได้ติดต่อไว้แล้ว เพื่อเสนอต่อนายพนม ให้อนุมัติงบประมาณ และนายพนมได้อนุมัติเงินงบประมาณวัดละ 4,000,000 บาท เมื่อได้มีการอนุมัติเงินงบประมาณแล้ว นสประนอม จึงให้นางณัฐฐาวดี ไปแจ้งพระศิวโรจน์ ว่าวัดต่างๆ จะต้องโอนเงินกลับคืนมาจำนวนเท่าใด และพระศิวโรจน์ เมื่อได้รับเงินโอนกลับคืนมาแล้วจะต้องโอนเงินต่อไปยังบัญชีของบุคคลดังนี้ 1นางณัฐฐาวดี 2พระครูวิสุทธิวัฒนกิจ และ 3นสอุบล ดิษฐ์ด้วง ซึ่งในรายของพระครูวิสุทธิวัฒนกิจ และ นสอุบล ดิษฐ์ด้วงนั้น นายวสวัตติ์ไปขอใช้บัญชีดังกล่าวตามคำสั่งของ นสประนอม คงพิกุล และหลังจากนั้นพระศิวโรจน์ได้ไปแจ้งแก่เจ้าอาวาสวัดดังกล่าวทั้ง 5 วัด และดำเนินการโอนเงินจากบัญชีของวัดดังกล่าว และวัดบ้านอ้อ ซึ่งตนเองเป็นเจ้าอาวาสอยู่ด้วย มายังบัญชีส่วนตัวของพระศิวโรจน์ ต่อมาพระศิวโรจน์ได้โอนเงินไปยังบุคคลที่นางณัฐฐาวดี ได้แจ้งไว้หลังจากที่ได้รับเงินแล้ว และนางณัฐฐาวดี ได้ถอนเงินให้แก่ นสประนอม ตามที่ นสประนอมได้สั่งการ ส่วน นสอุบล และพระครูวิสุทธิวัฒนกิจนั้น นายวสวัตติ์ได้ดำเนินการพาไปถอนเงิน และเมื่อได้รับเงินแล้ว จึงนำเงินไปให้ นสประนอมชงฟ้องอาญาและโทษวินัย คณะกรรมการ ปปชพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1นายพนมมีมูลความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 มาตรา 90 และมาตรา 91 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ2551 2นสประนอม และนายวสวัตติ์ มีมูลความผิดอาญาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 และมาตรา 151 ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) ประกอบมาตรา 83 และมาตรา 90 และมาตรา 91 และมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ2551 3นางณัฐฐาวดี มีมูลความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 90 และมาตรา 91 และมีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พศ2551 และ 4นายศิวโรจน์ และ นสอุบล มีมูลความผิดอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 มาตรา 151 มาตรา 157 และมาตรา 162 (1) (4) ประกอบมาตรา 86 และมาตรา 90 และมาตรา 91 ทั้งผู้ถูกชี้มูลความผิดทั้งหมด 2 สำนวนดังกล่าว ปปชจะส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาโทษทางวินัย และส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลที่มีเขตอำนาจต่อไป

baccarat france online
yuc | <动态当天时间> | อ่าน(917) | แสดงความคิดเห็น(793)
หึ่ง!ใบสั่งย้าย กุลิศ ดันเด็กนายนั่งแทนเพื่อเอื้อประโชยน์การเมือง จับตา มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ ฯนั่งปลัดคมนาคมแทนคนเก่าที่เกษียณอายุ แต่ยังมีคู่ท้าชิงอีกสองคนที่ก็จับจ้องเก้าอี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกระแสข่าวลือถึงกรณีที่แต่งตั้ง นายกุลิศ สมบัติศิริอธิบดีกรมศุลกากร เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ เนื่องจากมีผู้ใหญ่ในรัฐบาลต้องการเอาคนของตัวเองมานั่งตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรแทนนายกุลิศ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบาลในช่วงใกล้เลือกตั้งนอกจากนี้ในปี2561ยังพบว่าผู้บริหารของกระทรวงพลังงานอีกหลายคนที่จะเกษียณอายุราชการ ประกอบกับผู้บริหารระดับสูงหลายท่านยังมีอาวุโสไม่ถึง ส่วนนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรืออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือ พพ ที่มีอาวุโสถึงและเคยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพลังาน ก็ไม่เข้าตารัฐบาล จึงไม่ได้รับการแต่ตั้งสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม ที่จะว่างลงหลังจากนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี เกษียณอายุราชการนั้นมีกระแสข่าวว่า นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ จะมารับตำแหน่งแทนอย่างไรก็ดีขณะนี้มีแคนดิเดตบุคลากรประมาณ 3 คนที่เชื่อกันว่าติดโผคัดเลือกในตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ เริ่มจาก 1นายธานินทร์ สมบูรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง(ทล) มีผลงานมาจากการผลักดันโครงการมอเตอร์เวย์สามสายให้สามารถก่อสร้างได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ อีกทั้งยังเป็นเจ้ากรมที่ได้ดูแลสัดส่วนงบประมาณมากที่สุดในกระทรวงมากกว่าปีละ 4 หมื่นล้านบาท แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่ต้องเป็น นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบัน หรือนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคนโปรดของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หลังจากผลักดันโครงการรถไฟไฮสปีด 2 สายจนสำเร็จ จนอยากดันให้เป็นอธิบดีสักกรมในกระทรวง นอกจากนี้นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ) ยังติดโผว่าที่อธิบดี ทลอีกด้วยส่วนแคนดิเดตคนที่ 2คือนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือเจ้าพ่อเมกะโปรเจ็กส์ผู้ดูแลแผนลงทุนพัฒนาโลจิสติกส์ประเทศมูลค่าเฉียด 2 ล้านล้านบาทตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บุคลากรหัวกะทิที่เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข) ถือว่า เหมาะสมทั้งอาวุโสและผลงานสำหรับคนที่3นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ จะมารับตำแหน่งดังกล่าวแทน หลังจากที่มีผลงานด้านการจัดระบบผังเมืองรอบปริมณฑลและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) ทั้งกำหนดพื้นที่วางระบบขนส่ง แบ่งโซนที่อยู่อาศัยและวางผังเขตอุตสาหกรรมรวมถึงสมาร์ทซิตี้เป็นต้น【อ่านข้อความเต็ม】
cwq | <动态当天时间> | อ่าน(61) | แสดงความคิดเห็น(506)
หึ่ง!ใบสั่งย้าย กุลิศ ดันเด็กนายนั่งแทนเพื่อเอื้อประโชยน์การเมือง จับตา มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ ฯนั่งปลัดคมนาคมแทนคนเก่าที่เกษียณอายุ แต่ยังมีคู่ท้าชิงอีกสองคนที่ก็จับจ้องเก้าอี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกระแสข่าวลือถึงกรณีที่แต่งตั้ง นายกุลิศ สมบัติศิริอธิบดีกรมศุลกากร เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ เนื่องจากมีผู้ใหญ่ในรัฐบาลต้องการเอาคนของตัวเองมานั่งตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรแทนนายกุลิศ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบาลในช่วงใกล้เลือกตั้งนอกจากนี้ในปี2561ยังพบว่าผู้บริหารของกระทรวงพลังงานอีกหลายคนที่จะเกษียณอายุราชการ ประกอบกับผู้บริหารระดับสูงหลายท่านยังมีอาวุโสไม่ถึง ส่วนนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรืออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือ พพ ที่มีอาวุโสถึงและเคยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพลังาน ก็ไม่เข้าตารัฐบาล จึงไม่ได้รับการแต่ตั้งสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม ที่จะว่างลงหลังจากนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี เกษียณอายุราชการนั้นมีกระแสข่าวว่า นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ จะมารับตำแหน่งแทนอย่างไรก็ดีขณะนี้มีแคนดิเดตบุคลากรประมาณ 3 คนที่เชื่อกันว่าติดโผคัดเลือกในตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ เริ่มจาก 1นายธานินทร์ สมบูรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง(ทล) มีผลงานมาจากการผลักดันโครงการมอเตอร์เวย์สามสายให้สามารถก่อสร้างได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ อีกทั้งยังเป็นเจ้ากรมที่ได้ดูแลสัดส่วนงบประมาณมากที่สุดในกระทรวงมากกว่าปีละ 4 หมื่นล้านบาท แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่ต้องเป็น นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบัน หรือนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคนโปรดของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หลังจากผลักดันโครงการรถไฟไฮสปีด 2 สายจนสำเร็จ จนอยากดันให้เป็นอธิบดีสักกรมในกระทรวง นอกจากนี้นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ) ยังติดโผว่าที่อธิบดี ทลอีกด้วยส่วนแคนดิเดตคนที่ 2คือนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือเจ้าพ่อเมกะโปรเจ็กส์ผู้ดูแลแผนลงทุนพัฒนาโลจิสติกส์ประเทศมูลค่าเฉียด 2 ล้านล้านบาทตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บุคลากรหัวกะทิที่เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข) ถือว่า เหมาะสมทั้งอาวุโสและผลงานสำหรับคนที่3นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ จะมารับตำแหน่งดังกล่าวแทน หลังจากที่มีผลงานด้านการจัดระบบผังเมืองรอบปริมณฑลและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) ทั้งกำหนดพื้นที่วางระบบขนส่ง แบ่งโซนที่อยู่อาศัยและวางผังเขตอุตสาหกรรมรวมถึงสมาร์ทซิตี้เป็นต้น【อ่านข้อความเต็ม】
q4w | <动态当天时间> | อ่าน(227) | แสดงความคิดเห็น(950)
ส่งกันมาเป็นภาษาต่างด้าวสำหรับเรื่องนี้ ซึ่งแปลว่าไม่ได้เกิดในบ้านเราอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อถึงบทสรุปของเรื่อง ก็ยิ่งบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่วัฒนธรรมของความเป็นไทย เรื่องเกิดขึ้นในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แห่งหนึ่ง พนักงานสาวต้องการเช็กงานก่อนกลับบ้านว่าเรียบร้อยหรือไม่ จึงเดินเข้าไปที่ห้องแช่แข็งเนื้อสัตว์ ซึ่งก็เป็นการทำงานตามปกติของเธอ แต่วันนี้ โชคร้าย ประตูห้องเย็นปิดล็อก เธอถูกขังอยู่ข้างใน ซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเลิกงาน จึงไม่มีใครรู้ว่าเธอยังติดอยู่ข้างในห้องนั้น เธอส่งเสียงร้องเรียกให้คนมาช่วย ทั้งร้องไห้ ทั้งทุบประตู แต่ก็ไม่มีใครได้ยิน เธอเริ่มแน่ใจแล้วว่า เธอคงไม่มีทางรอดแน่ กับสภาพอากาศหนาวยะเยือก เธอค่อยๆ อ่อนแรง แต่ขณะที่เธอกำลังเผชิญหน้ากับความตาย จู่ๆ ประตูห้องแช่แข็งก็เปิดออก ทั้งดีใจและแปลกใจ เพราะคนที่มาเปิดประตูเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มิได้มีหน้าที่อะไรในบริเวณนั้นเลย เมื่อค่อยยังชั่วจากภาวะวิกฤติ 5 ชั่วโมงในห้องเย็น พนักงานสาวสอบถามด้วยความสงสัยว่า ทำไม รปภถึงมาช่วยเธอได้ รปภตอบว่า ผมทำงานเป็น รปภของที่นี่มา 35 ปี ทุกวันพนักงานเข้า-ออกเป็นร้อยๆ คน แต่มีคุณคนเดียวที่ทักทายผม และร่ำลาตอนเลิกงานทุกวัน ไม่ได้ทำเหมือนผมไม่มีตัวตนในโรงงานนี้ วันนี้คุณบอกสวัสดีผมตอนเช้า แต่ตอนเย็นไม่เห็นคุณเลย ทำให้ผมต้องเข้ามาในโรงงานเพื่อตรวจดู แค่เพียงคำทักทายของคุณ ทำให้ผมรู้สึกขึ้นมาว่าหน้าที่ของผมยังมีความหมาย เมื่อไม่ได้เห็นคุณตอนเลิกงานในวันนี้ ทำให้ผมต้องเข้ามาตรวจทุกจุดเพื่อตามหาคุณ จนกระทั่งมาพบคุณที่ห้องแช่แข็ง นี่ต้องเรียกว่า ความมีน้ำใจ มีเมตตาของพนักงานสาว ที่เห็นเพื่อนมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน ช่วยชีวิตเธอไว้ แต่มนุษย์ป้าว่า เรื่องแบบนี้ในบ้านเราคงจะเดายากว่าจะจบลงอย่างไร เพราะคนไทยเป็นคนมีมิตรจิตมิตรใจกับทุกคน ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกับทุกผู้คนเป็นเรื่องปกติ ไม่รู้จักมักจี่ก็นับถือกันเป็นพี่ เป็นป้า เป็นน้า เป็นลูกจริงไหม บางคนถือตัวบ้างก็จะนึกในใจว่า ใครเป็นป้าเธอ! หรือบางคนรู้สึกรับไม่ได้กับคำเรียกว่า ป้า ก็จะหงุดหงิด มีน้ำโหกันเลยทีเดียวว่า ชั้นยังไม่แก่สักหน่อย 5555 นี่แหละเสน่ห์ของสังคมไทย ป้าเอง 【อ่านข้อความเต็ม】
e4c | <动态当天时间> | อ่าน(511) | แสดงความคิดเห็น(868)
ส่งกันมาเป็นภาษาต่างด้าวสำหรับเรื่องนี้ ซึ่งแปลว่าไม่ได้เกิดในบ้านเราอย่างแน่นอน โดยเฉพาะเมื่อถึงบทสรุปของเรื่อง ก็ยิ่งบ่งบอกว่านี่ไม่ใช่วัฒนธรรมของความเป็นไทย เรื่องเกิดขึ้นในโรงงานแปรรูปเนื้อสัตว์แห่งหนึ่ง พนักงานสาวต้องการเช็กงานก่อนกลับบ้านว่าเรียบร้อยหรือไม่ จึงเดินเข้าไปที่ห้องแช่แข็งเนื้อสัตว์ ซึ่งก็เป็นการทำงานตามปกติของเธอ แต่วันนี้ โชคร้าย ประตูห้องเย็นปิดล็อก เธอถูกขังอยู่ข้างใน ซึ่งเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเลิกงาน จึงไม่มีใครรู้ว่าเธอยังติดอยู่ข้างในห้องนั้น เธอส่งเสียงร้องเรียกให้คนมาช่วย ทั้งร้องไห้ ทั้งทุบประตู แต่ก็ไม่มีใครได้ยิน เธอเริ่มแน่ใจแล้วว่า เธอคงไม่มีทางรอดแน่ กับสภาพอากาศหนาวยะเยือก เธอค่อยๆ อ่อนแรง แต่ขณะที่เธอกำลังเผชิญหน้ากับความตาย จู่ๆ ประตูห้องแช่แข็งก็เปิดออก ทั้งดีใจและแปลกใจ เพราะคนที่มาเปิดประตูเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มิได้มีหน้าที่อะไรในบริเวณนั้นเลย เมื่อค่อยยังชั่วจากภาวะวิกฤติ 5 ชั่วโมงในห้องเย็น พนักงานสาวสอบถามด้วยความสงสัยว่า ทำไม รปภถึงมาช่วยเธอได้ รปภตอบว่า ผมทำงานเป็น รปภของที่นี่มา 35 ปี ทุกวันพนักงานเข้า-ออกเป็นร้อยๆ คน แต่มีคุณคนเดียวที่ทักทายผม และร่ำลาตอนเลิกงานทุกวัน ไม่ได้ทำเหมือนผมไม่มีตัวตนในโรงงานนี้ วันนี้คุณบอกสวัสดีผมตอนเช้า แต่ตอนเย็นไม่เห็นคุณเลย ทำให้ผมต้องเข้ามาในโรงงานเพื่อตรวจดู แค่เพียงคำทักทายของคุณ ทำให้ผมรู้สึกขึ้นมาว่าหน้าที่ของผมยังมีความหมาย เมื่อไม่ได้เห็นคุณตอนเลิกงานในวันนี้ ทำให้ผมต้องเข้ามาตรวจทุกจุดเพื่อตามหาคุณ จนกระทั่งมาพบคุณที่ห้องแช่แข็ง นี่ต้องเรียกว่า ความมีน้ำใจ มีเมตตาของพนักงานสาว ที่เห็นเพื่อนมนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหน ช่วยชีวิตเธอไว้ แต่มนุษย์ป้าว่า เรื่องแบบนี้ในบ้านเราคงจะเดายากว่าจะจบลงอย่างไร เพราะคนไทยเป็นคนมีมิตรจิตมิตรใจกับทุกคน ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายกับทุกผู้คนเป็นเรื่องปกติ ไม่รู้จักมักจี่ก็นับถือกันเป็นพี่ เป็นป้า เป็นน้า เป็นลูกจริงไหม บางคนถือตัวบ้างก็จะนึกในใจว่า ใครเป็นป้าเธอ! หรือบางคนรู้สึกรับไม่ได้กับคำเรียกว่า ป้า ก็จะหงุดหงิด มีน้ำโหกันเลยทีเดียวว่า ชั้นยังไม่แก่สักหน่อย 5555 นี่แหละเสน่ห์ของสังคมไทย ป้าเอง 【อ่านข้อความเต็ม】
osc | <动态当天时间> | อ่าน(970) | แสดงความคิดเห็น(973)
2) บันทึกความร่วมมือว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เพื่อบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษา ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ดังนี้ กระทรวง พม สำนักงานศาลยุติธรรม กรมบังคับคดี กรมการขนส่ง และกรมการปกครอง เพื่อร่วมมือกันอำนวยความสะดวกในการบังคับคดี และช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้เสียหายฯ ให้ได้รับเงินชดเชยตามคำพิพากษาอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม【อ่านข้อความเต็ม】
4wi | 2021-05-08 | อ่าน(601) | แสดงความคิดเห็น(963)
17ศิลปินแห่งชาติรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ วธเปิดนิทรรศการผลงานสร้างแรงบันดาลใจ 07 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 19:56 น 【อ่านข้อความเต็ม】
mu4 | 2021-05-08 | อ่าน(834) | แสดงความคิดเห็น(777)
เกตุวลี นภาศัพท์ และพาสินี ลิ่มอติบูลย์ กรรมการ บสยามพารากอน【อ่านข้อความเต็ม】
yqm | 2021-05-08 | อ่าน(998) | แสดงความคิดเห็น(615)
ด้าน นพจิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ ประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษาแนวทางการจัดทำ พรบการศึกษาแห่งชาติ พศ กล่าวว่า สำหรับแนวทางการจัดทำแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษากำหนดเป็น 6 ประเด็น ดังนี้ 1แผนปฏิรูปการบริหารจัดการกลุ่มเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน 2การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทั้งกลุ่มเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ รวมถึงดูการขับเคลื่อนของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 3เรื่องครูจะปฏิรูปทั้งระบบตั้งแต่การผลิต คัดกรอง พัฒนาครู และการดูแลวิชาชีพครู 4การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 5การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ) เพื่อรองรับกลไกการปฎิรูปการเรียนการสอน อย่างการให้อิสระสถานศึกษาบริหารจัดการ การจัดทำฐานข้อมูลระบบบิ๊กดาต้าด้านการศึกษา และระบบงบประมาณที่จะสนับสนุนการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ 6การจัดทำร่าง พรบการศึกษาชาติ พศจะต้องออกกฎหมายฉบับรองอีกกว่า 30 ฉบับ แต่ไม่ใช่ทำกฎหมายใหม่ทั้งหมด บางเรื่องมีกฎหมายเดิมสามารถนำมาปรับปรุงใหม่ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปได้ การกำหนดประเด็นจะช่วยให้การปฏิรูปครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ และบรรลุผลอย่างที่คณะกรรมการอิสระฯ ตั้งใจไว้【อ่านข้อความเต็ม】
gg5 | 2021-05-08 | อ่าน(249) | แสดงความคิดเห็น(291)
นพจรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการอิสระฯ ได้มีการหารือถึงการยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งจะทำหน้าที่รองรับการดำเนินการเรื่องต่างๆ ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ2560 และแผนดังกล่าวจะสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ (พรบ) การศึกษาแห่งชาติ พศด้วย โดยจะเร่งการประชุมหารือเพื่อยกร่างแผนดังกล่าวอย่างเข้มข้น และจะประกาศรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 15 สค และสิ่งที่ทุกฝ่ายเห็นตรงกัน คือ อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจริง ซึ่งต้องใช้เวลาและเมื่อเกิดแล้วจะต้องเดินต่อไปในระยะยาวด้วย ดังนั้น ในแผนฉบับนี้มีหลายเรื่องที่ต้องดำเนินการทั้งเรื่องการจัดทำวิทยฐานะของครู ซึ่งเป็นกระบวนที่ใช้เวลาและหาแนวทางการจัดการในอนาคต และการจัดทำงบประมาณด้านการศึกษาให้เกิดประสิทธิผลมากขึ้น ปัจจุบันงบฯ หมดไปกับบุคลากร คาดจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม) พิจารณาได้อย่างช้าต้นเดือนกย【อ่านข้อความเต็ม】
sea | 2021-05-07 | อ่าน(596) | แสดงความคิดเห็น(427)
ครม อนุมัติ ขสมก กู้เงินรีไฟแนนซ์หนี้ 15 หมื่นล 08 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 09:16 น 【อ่านข้อความเต็ม】
c3k | 2021-05-07 | อ่าน(403) | แสดงความคิดเห็น(172)
แบบนี้ การประชุมตามกฎบัตรอาเซียนที่วางไว้แล้วทั้งหมดไม่ต่ำกว่าร้อยประชุมในหนึ่งปี จึงจะเดินไปได้【อ่านข้อความเต็ม】
ycc | 2021-05-07 | อ่าน(261) | แสดงความคิดเห็น(17)
17ศิลปินแห่งชาติรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ วธเปิดนิทรรศการผลงานสร้างแรงบันดาลใจ 07 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 19:56 น 【อ่านข้อความเต็ม】
ago | 2021-05-07 | อ่าน(648) | แสดงความคิดเห็น(528)
หึ่ง!ใบสั่งย้าย กุลิศ ดันเด็กนายนั่งแทนเพื่อเอื้อประโชยน์การเมือง จับตา มณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ ฯนั่งปลัดคมนาคมแทนคนเก่าที่เกษียณอายุ แต่ยังมีคู่ท้าชิงอีกสองคนที่ก็จับจ้องเก้าอี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกระแสข่าวลือถึงกรณีที่แต่งตั้ง นายกุลิศ สมบัติศิริอธิบดีกรมศุลกากร เป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่ เนื่องจากมีผู้ใหญ่ในรัฐบาลต้องการเอาคนของตัวเองมานั่งตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรแทนนายกุลิศ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐบาลในช่วงใกล้เลือกตั้งนอกจากนี้ในปี2561ยังพบว่าผู้บริหารของกระทรวงพลังงานอีกหลายคนที่จะเกษียณอายุราชการ ประกอบกับผู้บริหารระดับสูงหลายท่านยังมีอาวุโสไม่ถึง ส่วนนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรืออธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานหรือ พพ ที่มีอาวุโสถึงและเคยเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นปลัดกระทรวงพลังาน ก็ไม่เข้าตารัฐบาล จึงไม่ได้รับการแต่ตั้งสำหรับตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคม ที่จะว่างลงหลังจากนายชาติชาย ทิพย์สุนาวี เกษียณอายุราชการนั้นมีกระแสข่าวว่า นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ จะมารับตำแหน่งแทนอย่างไรก็ดีขณะนี้มีแคนดิเดตบุคลากรประมาณ 3 คนที่เชื่อกันว่าติดโผคัดเลือกในตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมคนใหม่ เริ่มจาก 1นายธานินทร์ สมบูรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวง(ทล) มีผลงานมาจากการผลักดันโครงการมอเตอร์เวย์สามสายให้สามารถก่อสร้างได้ภายในรัฐบาลชุดนี้ อีกทั้งยังเป็นเจ้ากรมที่ได้ดูแลสัดส่วนงบประมาณมากที่สุดในกระทรวงมากกว่าปีละ 4 หมื่นล้านบาท แต่มีเงื่อนไขว่าผู้ดำรงตำแหน่งคนใหม่ต้องเป็น นายทวี เกศิสำอาง รองอธิบดีกรมทางหลวงคนปัจจุบัน หรือนายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อดีตอธิบดีกรมทางหลวง ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นคนโปรดของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี หลังจากผลักดันโครงการรถไฟไฮสปีด 2 สายจนสำเร็จ จนอยากดันให้เป็นอธิบดีสักกรมในกระทรวง นอกจากนี้นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก(ขบ) ยังติดโผว่าที่อธิบดี ทลอีกด้วยส่วนแคนดิเดตคนที่ 2คือนายพีระพล ถาวรสุภเจริญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐานหรือเจ้าพ่อเมกะโปรเจ็กส์ผู้ดูแลแผนลงทุนพัฒนาโลจิสติกส์ประเทศมูลค่าเฉียด 2 ล้านล้านบาทตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี บุคลากรหัวกะทิที่เคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ จราจร (สนข) ถือว่า เหมาะสมทั้งอาวุโสและผลงานสำหรับคนที่3นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการ จะมารับตำแหน่งดังกล่าวแทน หลังจากที่มีผลงานด้านการจัดระบบผังเมืองรอบปริมณฑลและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก(อีอีซี) ทั้งกำหนดพื้นที่วางระบบขนส่ง แบ่งโซนที่อยู่อาศัยและวางผังเขตอุตสาหกรรมรวมถึงสมาร์ทซิตี้เป็นต้น【อ่านข้อความเต็ม】
3yk | 2021-05-06 | อ่าน(641) | แสดงความคิดเห็น(127)
พบรถ จักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟสีดำ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ล้มตะแคงอยู่ริมถนน มีร่องรอยถูกคนร้ายวางเพลิงได้รับความเสียหายเกือบทั้งคัน ก่อนที่จะให้เจ้าหน้าที่ชุด อีโอดีจาก ตำรวจตระเวนชายแดน 447 ทำการตรวจสอบเคลียร์พื้นที่อย่างละเอียด【อ่านข้อความเต็ม】
gu3 | 2021-05-06 | อ่าน(745) | แสดงความคิดเห็น(50)
17ศิลปินแห่งชาติรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ วธเปิดนิทรรศการผลงานสร้างแรงบันดาลใจ 07 สิงหาคม พศ 2561 เวลา 19:56 น 【อ่านข้อความเต็ม】
5 หน้า

ลิงค์ที่เป็นมิตรเวลาปัจจุบัน:2021-05-09

กีฬา martial arts| บอลตัวเดียว| ข่าวสโมสรศรีสะเกษfc| lpe88 slot game jackpot| live22 apk new version| สล็อต 6 6vc| สล็อตทดลองเล่นฟรี garena| casino1988| สล็อตทดลองเล่นคา สิ โน 88 offline| สล็อต ออนไลน์ 888 link| เครดิต ฟรี 500 ถอน ได้ food| สล็อต 7vip quiz| สล็อต777 7 7ww| ลอตเตอรี่ 16 ตุลาคม 2563| เล่นเกมสล็อตให้ได้เงิน twitter| เว็บการพนัน offline| สล็อตทําเงิน rp| pg slot login| jokerฝากไม่มีขั้นต่ำ| odd บา คา ร่า| 188bet สล็อต| แมนยูเมื่อคืน| slot vockice joker download| สล็อต mgs| slots0fvegas| แทง หวย ออนไลน์ เว็บ ไหน ดี pantip| สล็อตหมูทอง| นิยาย วาย เจ้าพ่อ คาสิโน จบแล้ว ธัญ วลัย| เว็บบาคาร่ามตราฐาน rov| สล็อตw588| free slot games quick hits| ประจวบfc| สล็อต 666 download| เครดิตฟรี400| 777 slot coins| slot joker free spin| 888 casino comp points| เกมส์ตกปลา queen| สล็อต 35| กีฬาผาดโผน| บาคาร่าsa game 66| slotonlineที่ดีที่สุด oppo| sbobet 3bb| ตารางบอลpremierleague2019| ส โบ เบ ท 24| บ้านผลบอล7mพรุ่งนี้| เครดิต ฟรี ufabet| peg slot| slot out| slot phoenix 888| 918kiss download game| แจกเครดิตฟรี2019| เครดิต เล่น ฟรี| บาคาร่าเว็บไหนดี uamulet| quiz ออนไลน์| เว็บคาสิโนเปิดใหม่ msx| roma diana youtube| roma irama| baccarat online spielen| พนันบอลออนไลน์ k2| ฟุตบอลสดเมื่อคืน| สล็อต 888 ฟรี เครดิต sp| เว็บslotonline biz| หวยออนไลน์ UFABET123 รับส่วนลดมากมาย หวยราคาดีที่สุด| คะแนนพรีเมียร์| ไอน์ทรัคแฟร้งค์เฟิร์ต| ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกรอบ8ทีมสุดท้าย| สูตรบาคาร่าฟรี sa gaming 1688| ลอตเตอรี่ 16 กันยายน 2563| supernovaslot| ดูบอลu23| 588wsสมัคร| slot007 be| รูเล็ตออนไลน์ rt| ดูบอลสดซูซูกิคัพ| ฟุตบอลแมนยูเมื่อคืน| ผลบอลสดยูฟ่าเมื่อคืน| แคนดี้เล่นได้เงิน| คาสิโน ประเทศลาว| สมัครเว็บคาสิโนออนไลน์| game ยิงปลา roblox| เกมเสือ มังกร word| สล็อตโจ๊กเกอร์ xo winner| slotฝากขั้นต่ํา50บาท| slot golden hoyeah| หวยคีโน rp| เว็บพนันที่ได้เงิน bdo| ดาวน์โหลด สล็อต777 here| ผลฟุตบอลยูฟ่าแชมป์เปียนลีก| pg slot xd| m.918kiss download.com| roma repubblica| ตารางยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก2018| สล็อตโรม่า ทุน 50 zone|